25. nov. 2015

DIY: Small star gift topper

English text is in cursive
- - -
Som lovet kommer her en lille billede DIY på mine stjerne gavebånds ... hvad kalder man dem egentligt?!

As promised, here's a little picture DIY on my star gift topper

Materialer / Materials
Gavebånd 1cm bred / ribbon for wrapping presents 1cm wide
Saks / Scissors
Dobbeltklæbende tape (6mm) / doubbelsided tape (6mm)

Start med at klippe 8 strimler af 7 cm og 5 strimler af 5cm - 
Start by cutting eight strips of 7 cm and 5 strips of 5cm


Sæt et lille stykke dobbeltklæbende tape på i den ene ende
Place a small piece of double-sided adhesive tape on one end


Fold hver strimmel som vist
Fold each strip as shown


Sæt et lille stykke dobbeltklæbende tape på over samlingen
Put a small piece of double sided tape where the two ends meet


Sæt to "løkker" sammen som vist nedenfor
Glue two "loops" together as shown below


Sæt igen to "løkker" sammen så de danner små blomster 
Place two "loops" together to form small flowers as shown


Placer nu "blomsterne" ovenpå hinanden med 1 stor i bunden, 1 stor ovenpå, så den lille ovenpå igen og til sidst cirklen som vist nedenfor
Now place the "flowers" on top of each other with one large at the bottom, 1 large on top, and then the small flower on top, and finally the circle at the very top, as shown below
Afslut med at sætte et stykke dobbeltklæbende tape på bagsiden af stjernen så den er klar til brug
Finish by putting a piece of double sided tape on the back of the star so that it is ready for use

God fornøjelse - Enjoy

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...