26. aug. 2015

My gelli 101

(For english text scroll down beneath the picture)
____________________________________________________________________

Ved du hvad en gelli plate er?

Her er lidt om den.
I følge hobbybodens webshop står der følgende:"Rigtigt spændende produkt til at lave dine egne tryk med." Det er en gelatine firkant eller cirkel, af en vis tykkelse. Med en pensel eller en brayer ruller man akryl maling henover pladen, bruger fx. stencils, plastik krus, kamme, bobbelplast ja faktisk næsten alt hvad du kan tænke dig til, for at skabe mønster og tekstur, ligger dit karton henover stryger det let henover bagsiden og trækker det af din gelli plate, og wupti så har du et stk lækker farvet og uforudsigeligt stykke malet karton, LOVE IT!

Jeg har købt min hos hobbyboden. Gitte har dem i rigtig mange strørrelser:

De firkantede har følgende mål:
15,2x15,2cm
20,3x25,4cm
30x35,5cm

De runde har følgende mål
10 cm i diameter
15cm i diameter
20cm i diameter

Jeg har den store firkantede, købte den på et tidspunkt hvor hun havde tilbud, jeg har absolut ikke fortrudt det på nogen måde. ELSKER min gelli plate.

Grunden til dette indlæg hedder "Min Gelli 101" er fordi jeg lige nu har lavet 101 prints af 5 gange jeg har haft pladen fremme... Ups... Kan man komme på afvænning??

Men hvad skal man så bruge alle disse mange (virkelig mange) prints til?? Jamen som fx baggrunde i ens gelli journal som jeg gjorde med denne:


Jeg har også andre tanker, jeg tænker jeg skal forsøge mig med at lave min egen washi tape, journaling cards til Project Life albums, sløjfer, gaveæsker, mini albums, designer papir... Ja har faktisk mange ideer. Nu tænker du så sikkert jamen hvad så med dem jeg får lavet som bare er grimmere end grim? Ja dem har jeg også et par stykker af, og tænker at nogen af dem ville egne sig som sløjfer og stjerne-sløjfe til gaver og nogen vil jeg lave konvelutter af og så bruge dem sådan.

Men hvad så med dem jeg virkelig bare elsker og slet ikke har lyst til at bruge, men egentligt gerne vil bruge? Scan dem, farverediger dem i fx Picasa eller Photoshop, således har du altid orginalen og kan bruge den igen og igen og igen.... 

Beklager denne lidt (meget) lange post, men i ny og næ vil jeg vise hvad du kan bruge dine gelli prints til og hvordan jeg har gjort, desuden vil jeg ligge et link hvor du kan hente en kopi af det gelli print jeg bruger. Du kan så gøre med det som du vil personlig eller forretning, bare du lige husker hvor det kom fra og smider et link til bloggen her, det jo ikke det vilde og forlange, er det?


And Now in English
Do you know what a Gelli plate is?

Here's a little about it.
According to hobbybodens webshop (a danish craft shop) it reads: "Really exciting product to make your own prints." You can get it in to shapes a square and a circular.

I purchased mine at hobbyboden. Gitte (the owner) has them in many different sizes:

The square ones she have in these sizes:
15,2x15,2cm
20,3x25,4cm
30x35,5cm

The round ones she has in these sizes:
10 cm in diameter
15cm in diameter
20cm in diameter

I have the big square one, bought it at a time when she had them one sale, I have absolutely no regrets about getting it in any way. LOVE my Gelli plate.

The reason why this post is called "My Gelli 101" is because I just made my 101th print and I have only used it 5 times... Oops... Can you get into rehab for this addiction??

But what do I do with all these many (really many) prints?? Well I use some of them in my Gelli journal as I did with the page shown above.

I also have other thoughts of how to use them, I think I will try to make my own washi tape, journaling cards for Project Life albums, bows, gift boxes, mini albums, designer papers ... Yes I actually have many ideas. Now you are probably thinking well what about the ones I have done that are uglier than ugly? Yes I do have a some of them too, and I think that some of them would be suitable as bows for gifts and some I will just make Envelopes out of and then use them that way.

But what about the ones I really love and do not want to use, but actually want to use? Well how about you Scan them, then you can change the colors in Photoshop or another program, that way you always have the orginal and can use it again and again and again ....

Sorry for this little (very) long post, but every now and then, I will show how you can use your Gelli prints, along with instructions on how to do it, also I will be drop a link where you can download a copy of the Gelli print I use in my posts. You can then do with it as you please, personal or business, you just have to remember where it came from and let other people know that too, end leave a link to my blog.

20. aug. 2015

!!!Creative Block - Your Worst Enemy!!!

(For english text scroll down beneath the picture)
___________________________________________________________________

Forleden dag var jeg og en super skønherlige veninde på krea-shopping-tur, jeg havde fødselsdag den 5 august hvor jeg blev lyvogtyve, og det primære ønske var penge til kreaværkstedet.

Så tirsdag drønede vi afsted, først ned til købmanden hvor vi forsynede os med proviant, og afsted det gik, fik købt en masse herligheder og glæede mig voldsomt til at komme hjem og bare bruge dem alle sammen.

Jeg skulle være alene på slottet fra onsdag til ja i dag torsdag, planen var så at jeg onsdag aften ville sætte mig ind og bare slå mig løs. Indtil onsdag havde jeg haft en masse ideer om kort jeg skulle lave nu når jeg var alene, rigtig få fyldt op i lager-skuffen, men ingen af mine ideer havde jeg skriblet ned, hvilket i sig selv er så dumt ikke at gøre. Så da jeg sætter mig ved bordet og finder frem til det første kort, bliver jeg ramt af en Krea-Blokering, og alt hvad jeg forsøger at laver kommer til at ligne noget rigtig øv, og så bliver jeg irriteret. ØV ØV ØV!!! Så forlod værkstedet og satte mig surmulende (ja som en 5 årig) i sofaen og så filmen Juno på dr3.

Tit bliver jeg spurgte disse 2 spørgsmål


 1. Hvor finder du inspiration henne?
 2. Ligesom forfattere kan få en skrive-blokering, kan du så få en kreativ-blokering og hvad gør du så hvis det er?
Nu når jeg er ramt af en Krea-Blokering tænkte jeg det ville være en oplagt mulighed og svare på disse 2 spørgsmål. Her er mine svar.

 1. Alle steder, nogen tænker i ord og formuleringer, jeg tænker i billeder, fx. kan jeg se på en rulle gavepapirs farvekombination og tænke dette ind i et kort, eller en hjemmeside hvor noget tekst måske er sat op på en speciel måde ift et billede, naturen, de mennesker jeg kender, Pinterest, andre personers arbejde, billeder jeg selv har taget, oplevelser. Inspiration kan altså komme alle steder fra, nogen gange er det blot en tanke. 
 2. JA! ja det kan jeg, når dette sker, ja så bruger jeg lidt tid på at surmule over det... Hvorefter jeg går rundt og suger inspiration til mig, kigger på pinterest, ander personers arbejde. Lader mit projekt ligge og tænker på noget andet, ser nogle youtube videoer om fx farvelægning med vandfarve. Kigger på plakater på google og deres grafiske opsætning.
  Man kan ikke tvinge kreativiteten frem, den skal komme til en. 
Men se lige alle de herligheder, jeg skulle have arbejdet med.


And Now in English
The other day a friend and I went on a creative-shopping trip, my birthday was on August 5th, and the primary wish was money to use on materials to support my hobby.

So Tuesday, we went down to the grocery store where we supplied us with provisions for the trip, and off we went, ended up buying a lot, used up all my birthday money and was so looking forward to getting home and just use them all.

I was home alone at the castle from Wednesday to yes today, Thursday, the plan was that I Wednesday night would go creative nuts in my craft room. I had had a lot of ideas about the cards I would make now that I was home alone, but none of my ideas I had scribbled down, which in itself is so stupid not to do. So when I sat down at the table I get hit by a creative-block, and everything I try to do is looking so so so awful, and then I'm annoyed. SIGH SIGH SIGH !!! Then I left my craft room and sat sulking (yes as a 5 year old) on the sofa and watched the movie Juno on the telly.

I Often get asked these two questions:
 1. Where do you find inspiration?
 2. Just as writers can get a writer's - block, can you get a creative block, and what do you do then?
Now that I'm hit by a creative-block I thought it would be a great opportunity to answer these two questions.
Here are my answers.
 1. Everywhere, some people think in words or phrases, I think in pictures, for example, I can look at a roll of wrapping paper and the color combination of it and think this into a card, or be looking at a website where some text might be set up in a special way in relation to an image, nature, the people I know, Pinterest, other people's work, photographs I myself have taken. Inspiration can therefore come from anywhere, sometimes it's just a thought.
 2. YES! yes I can, when this happens, I then spend a little time sulking about it... After which I go around looking at different things letting the inspiration come to me, just by doing normal day life things such as grocery shopping, cleaning, cooking ect.... looking at pinterest, other peoples work. Let my project lie in the craft room and think of something else, watching some youtube videos about eg coloring with watercolors. Looking at posters on google and their graphical setup.

  You can not force creativity forward, it must come to one.
But look at all the goodies in the pic above, that I should have been worked with last night.

8. aug. 2015

Another Year Gone

I går var vi, kæresten og jeg, til en af hans venners kones 40 års fødselsdag... Der var ikke sparet på noget, masser af mad og jeg ved ikke hvor mange forskellige kager til dessert.

Så endnu et rose kort blev født, besluttede dog at ændre udseendet en lille smule, men rosen malede jeg igen med tusser fra Tiger... Kan vist ikke får nok af den teknik. he he.

Ellers er der brugt et enkelt stempel på indersiden af kortet, foam tape og modelling paste, og det hele endte med at se sådan ud:And Now in English
Yesterday we, my boyfriend and I, went to one of his friends' wife's 40th birthday... There was plenty of food, drinks and I do not know how many different cakes for dessert yum.

So apparently I haven't had enough of painting those roses, therefore the card was, yes you guessed it, another rose card, however I decided to change the look of the card design a little bit, but the rose I painted, I again used some cheap water based markers made for kids...


I also used a single clear stamp, that says "you are now vintage", on the inside of the card, foam tape and modeling paste, and it all ended up looking like the pictures you see above.

3. aug. 2015

Here Comes The Bride

All dressed in white.... Og en lys rosa sommer frakke... Da jeg lige så hende var min første tanke wauw hun ligner en hel Marilyn Monroe.

Fredag aften efter aftensmaden, som vi heldigvis fik tidligt, efter en lang dag, men besøg i Jyllands Park Zoo, en genbrugs butik på landet, eftermiddags kaffe hos mine forældre og til sidst aftensmad hos svigermor... Puha bliver helt udmattet bare af og skrive det. hehe. Omkring kl 19 tjekkede jeg lige min telefon for at se om der var tikket noget vigtigt ind, mens vi havde været på farten. Her ser jeg så denne besked fra et venne par jeg har kendt siden jeg-kan-ikke-huske-hvornår-vi-mødtes-antal-år, nok omkring 15år...

"Hej ven hvis i skal på lørdags hygge kørertur i morgen,
så tager vi et smut forbi det gamle rådhus i Ebeltoft,
i morgen kl. 12:10.
Bagefter vil der være en kop kaffe ude i vores nye hus.
Det er ganske uformelt. 
Knus"

Nå ja oki godt så, jamen, altid rart at vide tingene i god tid. Hehe... Men de kan vente sig kan de, skal jeg nogensinde giftes, får de det afvide et par timer før, sagt med et blink i øjet.

Men så er gode råd dyre. Ingen gave og kan ikke nå at købe en, kan heller ikke nå at lave et kort. Havde dog heldigvis et liggende og ved du hvad? Jeg har også en video til det kort. Så det er en win win for alle. 

Her er så min løsning på jeg-har-ikke-tid-og-finde-en-gave-shit!!! Efterfulgt af sætningen "Ingen ønskeseddel, ingen gave" Som heldigvis blev godt modtaget, og de skal også nok få en gave, altså når jeg får en ønskeseddel, heheOg så til selve kortet, nederst i denne post kan du se de materialer jeg har anvendt

And Now in English
All dressed in white .... And a light pink summer coat ... When I first saw her, my first thought was wow, she looks like Marilyn Monroe.

Friday evening after supper, which we fortunately got to eat early, after a long day where we visited Jyllands Park Zoo, one thrift shop out in the country, afternoon coffee with my parents and finally dinner at my mother in law ...  At around seven that night, I checked my phone to see if there was any messages, I had not checked it all day. Here I saw this message from some friends I've known since I-can't-remember-when-we-met, probably about 15years or so...

"Hey friend if your in need of a Saturday drive tomorrow,
well we are going to the Old Town Hall in Ebeltoft,
tomorrow at. 12:10.
Afterwards there will be a cup of coffee, in our new house.
It is quite informal.
Hugs "

Well okay, well, always nice to know things ahead of time. lol ... If I should ever get married, they informed a few hours before, No I would never do that to them... Lol

So yearh I don´t have a gift and all the shops are closed, fortunately I had a wedding card lying around and you know what? I also have a video that shows how I created the card. So it's a win win for everyone.

In the first two pictures you can see my solution to the gift, it´s rice in bags for boiling... And when she opened it I said "Well no Wish List, No gift" the she laughed. Ofcourse they will get a gift, as soon as I get a wedding wish list


In they video I use some piece I made in advance, If you want to see a video of how I made them, then let me know in a comment belowMaterialer / Materials
Hvidt karton - White cardstock
Sizzix Framelits Hearts Die
VersaMark
Ek Success Embossing Powder Tool
Artemio Embossing Powder Silver
Signo Pen Silver
Homemade Quilling Strips
Flatbacked Rhinestones
Glossy Accents from Ranger
Panduro Hobby 3D foam Tape

1. aug. 2015

IT´S ALIVE!!!

Føler mig lidt som Frankensteins skaber.

For 3 år siden mistede min familie og jeg min moster. Jeg fik lov at arve garn og hendes symaskine der hverken ville frem eller tilbage, den var urokkelig. I første omgang fik den lov at stå, da jeg ikke kunne nænne og smide den ud, nostalgi længe leve. Efter flere havde sagt til mig at jeg da skulle smide den ud, den ville aldrig komme til og virke igen, og jeg egentligt selv var ved og være klar på at skille mig af med den fandt jeg den frem.

Kiggede på den og tænkte, ej jeg kigger ski lige lidt på den, det kunne jo være. Startede med at google mig frem til en brugsvejledning på denne Bernina 807, og fandt også en, her kunne jeg se hvordan jeg skulle skille den ad, rengøre den og give den olie. Så det gjorde jeg. Men den virkede bare stadig ikke. Nålen ville ligesom ikke ned i spolehuset, hmm. Så er gode råd dyre, havde ikke råd til og få den fikset af en proff. Så skrev til Signe Eriksen der er indehaver af Skaberlyst og sendte et billede med. Dette var sent om aftenen, så regnede ikke med og hører noget de første par dage. Men skisme jo selv samme aften kl endnu senere lå der et venligt svar fra Signe, spolehuset sad forkert i maskinen. Øøøøh ja, jeg ved godt hvad spolehuset er, men øh.... Heldigvis for mig er jeg kærester med en maskiningeniør, som jeg lokkede til og kigge på det. Så 1...2...3 BERNIE IS ALIVE!!! De sidste indstillinger blev lavet og nu syr hun igen som en drøm. Ha tag den. IT´S ALIVE!!! Og hendes navne er Bernie!

Er så glad, der er nu noget specielt ved og sidde ved ens mosters gamle symaskine, nostalgien længe leve.


And Now in English
I feel a bit like Frankenstein's creator.


3 years ago my family and I lost my aunt. I inherited all of her yarn and her sewing machine which would neither go forward or backwards, it was unwavering. Initially it just stood there in a dark corner collecting dust, since I did not have the heart to throw it away, long live nostalgia. After several people had said to me that I might as well just throw it away, it would never gonna work again, and I was almost ready to get rid of it myself. I dug it out from it´s dark coner, took a good look at it and thought to myself, Nope I´m gonna take a strong look at it, and see if I can´t get it to work.

I then went on google, and searched for a manuel for the machine, and found one. It showed how to take the machine apart, clean it and give it oil, so that´s what I did. But it still wouldn't budge! But it just seemed still. The needle would like not into the bobbin case, hmm. I could not afford to get it fixed up by a professional repairman. So I wrote to Signe Eriksen who has the blog Skaberlyst and I also sent her a picture of the problem with my e-mail. This was late at night so I did not expect to hear anything the first few days. But the same evening at a even later time there was a friendly response from Signe, the bobbin case was put in wrong in the machine. hmm okay, I know what the bobbin case is but uh .... Luckily for me, my boyfriend is a mechanical engineer, I asked if he would take a look at it, and he did, and then 1 ... 2 ... 3 BERNIE IS ALIVE !!! The final adjustments were made and now she sews again like a dream I might add. IT'S ALIVE !!! And her name is Bernie.

I´m so happy, there is just something special about sitting at one's aunt's old sewing machine, long live nostalgia!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...