1. aug. 2015

IT´S ALIVE!!!

Føler mig lidt som Frankensteins skaber.

For 3 år siden mistede min familie og jeg min moster. Jeg fik lov at arve garn og hendes symaskine der hverken ville frem eller tilbage, den var urokkelig. I første omgang fik den lov at stå, da jeg ikke kunne nænne og smide den ud, nostalgi længe leve. Efter flere havde sagt til mig at jeg da skulle smide den ud, den ville aldrig komme til og virke igen, og jeg egentligt selv var ved og være klar på at skille mig af med den fandt jeg den frem.

Kiggede på den og tænkte, ej jeg kigger ski lige lidt på den, det kunne jo være. Startede med at google mig frem til en brugsvejledning på denne Bernina 807, og fandt også en, her kunne jeg se hvordan jeg skulle skille den ad, rengøre den og give den olie. Så det gjorde jeg. Men den virkede bare stadig ikke. Nålen ville ligesom ikke ned i spolehuset, hmm. Så er gode råd dyre, havde ikke råd til og få den fikset af en proff. Så skrev til Signe Eriksen der er indehaver af Skaberlyst og sendte et billede med. Dette var sent om aftenen, så regnede ikke med og hører noget de første par dage. Men skisme jo selv samme aften kl endnu senere lå der et venligt svar fra Signe, spolehuset sad forkert i maskinen. Øøøøh ja, jeg ved godt hvad spolehuset er, men øh.... Heldigvis for mig er jeg kærester med en maskiningeniør, som jeg lokkede til og kigge på det. Så 1...2...3 BERNIE IS ALIVE!!! De sidste indstillinger blev lavet og nu syr hun igen som en drøm. Ha tag den. IT´S ALIVE!!! Og hendes navne er Bernie!

Er så glad, der er nu noget specielt ved og sidde ved ens mosters gamle symaskine, nostalgien længe leve.


And Now in English
I feel a bit like Frankenstein's creator.


3 years ago my family and I lost my aunt. I inherited all of her yarn and her sewing machine which would neither go forward or backwards, it was unwavering. Initially it just stood there in a dark corner collecting dust, since I did not have the heart to throw it away, long live nostalgia. After several people had said to me that I might as well just throw it away, it would never gonna work again, and I was almost ready to get rid of it myself. I dug it out from it´s dark coner, took a good look at it and thought to myself, Nope I´m gonna take a strong look at it, and see if I can´t get it to work.

I then went on google, and searched for a manuel for the machine, and found one. It showed how to take the machine apart, clean it and give it oil, so that´s what I did. But it still wouldn't budge! But it just seemed still. The needle would like not into the bobbin case, hmm. I could not afford to get it fixed up by a professional repairman. So I wrote to Signe Eriksen who has the blog Skaberlyst and I also sent her a picture of the problem with my e-mail. This was late at night so I did not expect to hear anything the first few days. But the same evening at a even later time there was a friendly response from Signe, the bobbin case was put in wrong in the machine. hmm okay, I know what the bobbin case is but uh .... Luckily for me, my boyfriend is a mechanical engineer, I asked if he would take a look at it, and he did, and then 1 ... 2 ... 3 BERNIE IS ALIVE !!! The final adjustments were made and now she sews again like a dream I might add. IT'S ALIVE !!! And her name is Bernie.

I´m so happy, there is just something special about sitting at one's aunt's old sewing machine, long live nostalgia!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...