17. maj 2015

Jeg tog imod en udfordring

På facebook er der en gruppe der hedder Mal på sten, den er jeg medlem af, og i et stykke tid (læs virkelig virkelig lang tid) har jeg kun set med, har ikke malet på nogen sten overhovedet, havde fået samlet nogen, men var ikke kommet i gang.

Så en dag stillede jeg et spørgsmål derinde om hvilken tusch de anvendte til at tegne op med (eller noget i den stil) der var så en venlig sjæl der hurtigt vendte tilbage med billeder af de mange forskellige hun havde succes med. Vi skrev så lidt frem og tilbage og det hele endte ud med at hun spurgte om jeg var frisk på en udfordringssten (noget jeg har dømt stenen) Ej det hele kom sig faktisk af at jeg skrev jeg var tom for ideer.... Udfordringen var at hun ville skrive et citat og så skulle jeg male ud fra det, det skulle bare være hvad jeg så for mig.

Først startede jeg med at google citatet der lød sådan her:

"The Only Time, You Should Ever, Look Back, Is To See How, Far You´ve Come"

Men lige fra jeg læste det første gang, var der et bestemt billede der blev ved med og poppe op på nethinden. Det jeg så for mig var vores ældste kat Bastian, der kigger sig over skulderen og ser hvor langt jeg er nået... Så det var sådan jeg valgte at tegne min sten.

Vil lige hurtigt fortælle hvornår det er han gør det. Hver dag når jeg kommer hjem går vi en lille tur sammen, på en jord sti, hvor han gerne løber i forvejen, kigger sig over skulderen... Og så kender du resten af den historie. Men kan godt se der er lang vej endnu for mig, ift. de meget meget dygtige sten-mennesker i gruppen. Nu til stenen, den endte med at se sådan her ud:

And Now in English
On Facebook there is a group called Mal på sten (=Paint on stones), I am a member, and for a while (read really really long time) I have only been looking on what they where doing, I had not painted any stones at all, but I had gathered some.

Then one day I asked a question in there about the pens they used to draw the outline of the images they made, then a kind soul quickly returned with photos of the variety she had success with. We wrote a little back and forth, and it all ended up with, her asking if I was fresh on a challenge-stone (something I have named the stone) The challenge was that she would write a quote and then I paint my stone from it, it could be anything I imagined 

First I started by making a google search of the quote, the quote was this one:

"The Only Time You Should Ever, Look Back, Is To See How, Father You've Come"

But since I read it the first time, there was a certain image that was popping up on the retina. What I saw was our oldest cat Bastian, looking over his shoulder to see how far I´ve come ... So that was how I chose to paint my stone.

Will just quickly tell you this little story, Every day when I come home, we go for a walk together Bastian and me, on a dirt path where he will run ahead, then look over his shoulder ... And you know the rest of the story. But I can see there is a long way for me, in relation to, the very highly skilled stone-people in the group. I am impressed

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...