16. dec. 2011

16 December

I morges så jeg to norske mænd i fjernsynet i go´morgen danmark, de strikkede julekugler til at hænge på træet og nu havde de så udgivet en bog. Men jeg lod mig inspirere af dem og derfor vil jeg i dag vise jer, hvordan man folder en japansk julekugle.

This morning I saw two Norwegian men on television, they knitted Christmas ornaments to hang on the tree, and they where there to promote their book. But I let myself be inspired by them and therefore I will now show you how to fold a Japanese Christmas ball.


God fornøjelse - Enjoy

Materialer / Materials


6 stk. kvadratisk papir i enten 3 x 2 farver eller 6 x 1 farve, disse stk. måler 6" x 6" og et falseben, da det er VIGTIGT at alle folder er skarpe, og nøjagtige!
6 pcs. squares of paper in either 3 x 2 colors or 6 x 1 color, these measures 6 "x 6" and a bone folder, because it is VERY important that all creases are sharpe!

1. Fold papiret på midten

1. Fold the paper in half
2. Fold siderne ind til midter linien

2. Fold the sides to the center line
3. Fold alle fire hjørne ind til den første folde linie

3. Fold all four corners into the first fold line
4. Fold de 2 sider ind til den første foldede linie

4. Fold the 2 sides in to the first folded line
5. Fold nederste højre hjørne op så den flugter den foldede kant. Pres folden indtil den møder folden fra modsatte side. Vend trekanten i hjørnet ind og pres foldningerne ned i 90 grader

5. Fold the bottom right corner up so that it aligns the folded edge. Creases until it meets the crease from the opposite side.
Turn the triangle in the corner and squeeze into folds down to 90 degrees6. Drej papiret 180 grader
6. Turn the paper 180 degrees
7. Fold nederste højre hjørne op så den flugter den øverste kant på det foldede papir.
Pres folden indtil den møder folden fra modsatte side.               
7. Fold the bottom right corner up so that it aligns the top edge of the folded paper.
Crease until it meets the crease from the opposite side

8. Åbn den øverste foldning og put trekanten ind under. Nu er foldningen ens i begge sider
8. Open the top folding and put triangle into. Now the fold is the same on both sides

9. Vend papiret med modsatte side opad
9. Turn the paper with the opposite side up
10. fold begge spidser ind, så der opstår et kvadrat og fold ud igen.               
10. Fold both ends in, so it forms a square, and fold out again
11. Fold alle 6 dele på samme måde
11. Fold all 6 parts in the same way
12. Trin 12-15 viser fotografisk hvorledes de 6 dele samles til en kube. Spidserne stikkes ind under de foldede flapper på de andre dele. (se evt. denne DIY HER om hvorledes en terning samles)
12. Steps 12-15 show photographically how the 6 parts assembled into a cube. The tips inserted under the folded flaps on the other parts. (you could look at the pictures in this DIY I made on how to join a square)


16. Pres de foldede flapper sammen på alle 6 sider og kuglen er færdig. Sæt ophængssnor i og hæng kuglen på juletræet eller på en troldegren. Man kan også undlade snoren, lave kuglerne i forskellig størrelse og lægge dem i en skål.   
            
16. Push the folded flaps together on all 6 sides and the ball is finished. Set the suspension cords and hang the ball on the Christmas tree or a troll branch. You can also skip the string, and make balls in different sizes and put them in a bowl.
17. FÆRDIG

17. DONE
Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...