19. dec. 2011

19 December

Så er det tid til en lille quickie, et hurtigt lille julehjerte lavet af de strimler man bruger til flettede julehjerter.
1. Klip enden skrå af strimlerne
1. Cut the end angle of the strips
2. Træk strimlerne skiftevis udenpå og ind i den ved siden af liggende strimmel så der dannes en firkant
2. Pull the strips alternately outside and into the next-lying strip to form a square
3. Tag en strimmel og buk ned, og fortsæt på den måde ved alle fire strimler.
3. Take one strip and bend down and continue that way at all four strips
4. Den sidste strimmel stikkes ind under den første og trækkes ud.
4. The last strip is inserted into the first and pull out.

5. Tag den venstre liggende strimmel, og træk gennem som vist på billedet
5. Take the left-lying strip and pull through as shown
6. Gentag som vist på billedet, med den venstre liggende strimmel, af de to der ligger til venstre for den strimmel du lige folded. Vend hjertet og gentag
6. Repeat as shown in the picture with the left-lying strip, the one of the two strips which lies to the left of the strip you folded. Turn over and repeat the fold

7. Klip enderne af, tæt ved hjertets kant
7. Cut the ends off, close the edge of the heart
 8. Fold som vist på billedet og klip ender , derefter vend hjertet om, og gentag
8. Fold as shown in the picture and cut the ends, then turn your heart and repeat

9. Lav et hul  i hjertet og sæt en slikesnor i
9. Punch a hole in the heart and put a silk ribbon throughIngen kommentarer:

Send en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...